Menu

“Ek Thi Begum” Actors, Cast & Crew: Roles, Salary

Ek Thi Begum

Ek Thi Begum is a new MX Player web series which is inspired by the real events of organized crime in Mumbai during the 1980s. The story revolves around Ashraf Bhatkar aka Sapna (played by Anuja Sathe) who is on a mission to take revenge for her husband’s murder. Here’s the complete list of the cast and crew of “Ek Thi Begum”:

Ek Thi Begum Season 1 Cast 

Ankit Mohan

Ankit Mohan

As: Zaheer Bhatkarun

Know more about him from here➡️ Ankit Mohan’s StarsUnfolded Profile

Anuja Sathe

Anuja Sathe

As: Ashraf Bhatkarun aka Sapna

Know more about her from here➡️ Anuja Sathe’s StarsUnfolded Profile

Rajendra Shisatkar

Rajendra Shisatkar

As: Nana Mhatre

Abhijeet Chavan

Abhijeet Chavan

As: Insp. Tawde

Ajay Gehi

Ajay Gehi

As: Maqsood

Santosh Juvekar

Santosh Juvekar

As: Sawtya

Chinmay Mandlekar

Chinmay Mandlekar

As: Vikram Bhosale

Vijay Nikam

Vijay Nikam

As: Bhai Chavan

Deepak Karanjikar

Deepak Karanjikar

As: Commissioner Gokhale

Doiphode Pradip

As: Insp. Bhoir

Anil Nagarkar

As: Bhau Nare

Nasirr Khan

As: Rashid

Vitthal Kale

As: Iqbal Khan

Suchit Jadhav

As: Tandel

Raju Aathavle

As: Bala Mama

Ek Thi Begum Season 2 Cast 

Sauraseni Maitra

Sauraseni Maitra

As: Anita Surve

Know more about her from here➡️ Sauraseni Maitra’s StarsUnfolded Profile

Hitesh Bhojraj

Hitesh Bhojraj

As: Ashwin Surve

Resham Shrivardhankar

Resham Shrivardhankar

As: Anjali Dixit

Nazarr Khan

Nazarr Khan

As: Rashid

Amitraj

Amitraj

As: Raghu Mhatre

Shivraj Walvekar

Shivraj Walvekar

As: Ganpatrao Kadam

Vishal Kulthe

Vishal Kulthe

As: Shirodkar

Pratibha Goregaonkar

Pratibha Goregaonkar

As: Zaheer Ammi

Amir Tadwalkar

Amir Tadwalkar

As: Sulu Potya

Aashay Kulkarni

Aashay Kulkarni

As: Victor

Abhijeet Zunjarrao

Abhijeet Zunjarrao

As: Adv. Deshmukh

Sagar Kale

Sagar Kale

As: Adv. Salvi

Apurva Choudhary

Apurva Choudhary

As: Reshma

Kalyani Vyankatesh

Kalyani Vyankatesh

As: Sweety

Anjali Banarjee

Anjali Banarjee

As: Nisha

Mitali Kalaagi

Mitali Kalaagi

As: Maria

Asit Redij

Asit Redij

As: Waman Joshi

Ritesh Bene

As: Bandya Jadhav

Ratnakant Nadkarni

As: Judge Gupte

Kishore Pednekar

As: Judge Joshi

Suhas Deshpande

As: Dr. Sheikh

Ashok Sawant

As: Zaheer Abu

Advait Dadarkar

As: Rishi

Vivek Aapte

As: Dandekar

Ek Thi Begum Trailer: