Menu

Shri Krishna (DD National) Actors, Cast & Crew: Roles, Salary

Shri Krishna

Here’s the complete list of the cast and crew of “Shri Krishna “:

Sarvadaman D. Banerjee

Sarvadaman D. Banerjee

As: Krishna/Vishnu

Swapnil Joshi

swapnil-joshi

As: Teenage Krishna

?Know more about him from here➡️ Swapnil Joshi’s StarsUnfolded Profile

Deepak Deulkar

Deepak Deulkar

As: Balram/Shesha

Pinky Parikh

Pinky Parikh

As: Rukmini/Yamuna/Lakshmi

Reshma Modi

Reshma Modi

As: Radha

Shweta Rastogi

Shweta Rastogi

As: Teenage Radha

?Know more about her from here➡️ Shweta Rastogi’s StarsUnfolded Profile

Paulomi Mukherjee

Paulomi Mukherjee

As: Devaki

Sunil Pandey

Sunil Pandey

As: Vasudeva

Damini Kanwal

Damini Kanwal

As: Yashoda

Shahnawaz Pradhan

Shahnawaz Pradhan

As: Nanda Baba

Vilas Raj

Vilas Raj

As: Kansa

Sandeep Mohan

Sandeep Mohan

As: Arjuna

Shashi Sharma

Shashi Sharma

As: Satyabhama

Vijay Kavish

Vijay Kavish

As: Shiva

Mahendra Murlidhar Ghule

Mahendra Murlidhar Ghule

As: Bhim/Hanuman

Raman Vedprakash Khatri

Raman Vedprakash Khatri

As: Yudhishthir

Govind Khatri

Govind Khatri

As: Karna

Phalguni Parikh

Phalguni Parikh

As: Draupadi

Prem Chand Sharma

Prem Chand Sharma

As: Nakul

Jyotin Dave

Jyotin Dave

As: Indra

Jharna Dave

Jharna Dave

As: Bhanamati

Radha Krishna Dutt

rupal-patel-husband-radha-krishna-dutt

As: Maharishi Uttang/Dev Shilpi Vishwakarma/Jarasandh

Mukul Nag

Mukul Nag

As: Sudama/Ashwatthama/Brahman

?Know more about him from here➡️ Mukul Nag’s StarsUnfolded Profile

Sheeba Chaddha

Sheeba Chaddha

As: Vasundhara

?Know more about her from here➡️ Sheeba Chaddha’s StarsUnfolded Profile

Tarakesh Chauhan

Tarakesh Chauhan

As: Dhritarashtra

Raj Premi

Raj Premi

As: Shishupala

?Know more about him from here➡️ Raj Premi’s StarsUnfolded Profile

Sonia Kapoor

Sonia Kapoor

As: Subhadra

?Know more about her from here➡️ Sonia Kapoor’s StarsUnfolded Profile

Kumar Hegde

Kumar Hegde

As: Duryodhan

Deepak Jethi

Deepak Jethi

As: Dushasan

?Know more about him from here➡️ Deepak Jethi’s StarsUnfolded Profile

Arun Mathur

Arun Mathur

As: Sambara

Lata Haya

Lata Haya

As: Kunti

?Know more about her from here➡️ Lata Haya’s StarsUnfolded Profile

Shakti Singh

Shakti Singh

As: Banasura

?Know more about him from here➡️ Shakti Singh’s StarsUnfolded Profile

Bhakti Narula

Bhakti Narula

As: Tara

Leela Patel

Leela Patel

As: Gandhari

Vijay Sharma

As: Vidura

Sunil Nagar

As: Bhishma

Swati Anand

Swati Anand

As: Chitralekha

?Know more about her from here➡️ Swati Anand’s StarsUnfolded Profile

Bhairavi Raichura

Bhairavi Raichura

As: Gwalan

?Know more about her from here➡️ Bhairavi Raichura’s StarsUnfolded Profile

Kanu Patel

As: Dronacharya

Mona Parekh

As: Jambavati

Girish Pardesi

As: Kalayavana/Kamadeva/Pradyumna

Deepanjali Pardesi

As: Rati

N. Jitendra

As: Shalya

Deepak Dave

As: Narad

Pramod Kapoor

As: Akrura

Anuj Sharma

As: Abhimanyu

Arvind Raosaraya

As: Kumbhketu

J. P. Sharma

As: Shakuni

Ashok Singh

As: Mayasur/Dwivid

Neel Kamal

As: Rajguru

Niharika Bhatt

As: Māyāvati

Shri Krishna Trailer: